Termeni și condiții

Utilizare

 1. Prin utilizarea acestui site, Dvs. („utilizatorul”) certificaţi acordul Dvs. cu termenii şi condiţiile noastre. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu utilizaţi acest site.
 2. Ne rezervăm dreptul de a modifica, adăuga sau elimina porţiuni din aceşti termeni şi condiţii în orice moment. Vă rugăm să verificaţi periodic efectuarea oricăror astfel de schimbări. Continuarea utilizării site-ului de către Dvs. ulterior unor astfel de schimbări echivaleaza cu acceptarea de catre Dvs. a respectivelor schimbări.
 3. Orice accesare a acestui site va fi considerat, de acum incolo, un accept al termenilor și condițiilor prezentate în continuare.

Protecția proprietății intelectuale

 1. Conținutul și designul site-ului, precum și orice material având legătură cu acest site, aparțin Savin și Asociații și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acestea nu pot fi reproduse, modificate si exploatate, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.
 2. Nu puteți utiliza, reproduce, sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele de pe site-ul www.popsavin.ro fără permisiunea expresă a  Savin și Asociații.
 3. Toate mărcile comerciale şi mărcile înregistrate prezentate în acest site aparţin proprietarilor respectivi.

Excluderea garanției. Limitarea răspunderii

 1. Utilizatorul este în mod expres de acord că utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. Savin și Asociații nu garantează că acest site va funcţiona fără întreruperi sau fără erori. Savin și Asociații nu garantează rezultatele ce s-ar putea obţine din utilizarea acestui site, nici acurateţea, gradul de utilitate sau calitatea conţinutului şi a informaţiilor furnizate prin intermediul acestui site.
 2. Site-ul este furnizat utilizatorilor ca atare, fără nici un fel de garanţii, explicite sau implicite, incluzând dar nelimitându-se la garanţii de titlu, vandabilitate sau potrivire pentru un scop specific, altele decât cele care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate conform legislaţiei româneşti aplicabile.
 3. Limitarea răspunderii se aplică oricăror prejudicii sau defecțiuni cauzate de orice încetare a funcţionării, eroare, omisiune, întrerupere, ştergere, defecţiune, întârziere în operare sau transmitere, virus informatic, întreruperea liniei de comunicare, furt, distrugere sau acces neautorizat, modificare sau utilizare uzuală.
 4. Savin și Asociații sau orice altă persoană fizică sau juridică implicată în crearea, producerea sau distribuţia acestui site nu va fi în nici un caz responsabilă pentru niciun fel de prejudicii, incluzând dar nelimitându-se la prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, din culpă sau contravenționale ce ar putea rezulta din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site. Utilizatorul admite prin aceasta că dispoziţiile acestei secţiuni se aplică întregului conţinut al acestui site.
 5. Pe lângă termenii descrişi mai sus, Savin și Asociații nu va putea fi trasă la răspundere, indiferent de cauză sau durată, pentru orice erori, inadvertenţe, omisiuni sau alte deficienţe, ca şi pentru inautenticitatea informaţiei conţinute în acest site, sau pentru orice întârziere sau întrerupere în transmiterea acesteia către utilizator, sau pentru orice pretenţii sau pierderi ce ar putea decurge sau ar fi cauzate de astfel de situaţii. Nici una dintre părţile de mai sus nu va fi responsabilă pentru orice pretenţii sau pierderi de orice natură ale unor terţe părţi, încluzând dar nelimitându-se la beneficiul nerealizat sau prejudiciu direct.
 6. Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor române.

Politica de confidențialitate

 1. Acest site este administrat de Savin și Asociații, cu sediul social în Str. Mircea Eliade nr. 14, et. 2, București, Sector 1, România.
 2. Savin și Asociații colectează informaţii furnizate direct de utilizatorii acestui site (nume, prenume și adresă de e-mail) numai atunci când utilizatorii își exprimă în mod expres opțiunea de a primi din partea Savin și Asociații mesaje privind activitățile profesionale și ofertele de afaceri ale societății. Scopul prelucrării acestor informații este comunicarea noutăților profesionale și de afaceri ale Savin și Asociații.
 3. Savin și Asociații nu vinde, închiriază sau dezvăluie nimănui orice fel de informaţii cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează atunci când își exprimă această opţiune. Informaţiile cu caracter personal sunt utilizate exclusiv în scopul de a transmite utilizatorilor informaţii despre Savin și Asociații şi activităţile sale profesionale şi de afaceri.
 4. Dacă utilizatorul doreşte să şteargă orice informaţie proprie cu caracter personal aflată în posesia Savin și Asociații în orice moment şi pentru orice motiv, el trebuie să contacteze Savin și Asociații prin intermediul paginii de contact a acestui site şi să solicite în mod specific ştergerea respectivei informaţii.
 5. În conformitate cu prevederile legii 677/2001 utilizatorul dispune de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul paginii de contact a acestui site.
 6. Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. Informațiile cu caracter personal sunt stocate într-un sistem computerizat distinct și sunt protejate prin protocoale și proceduri de securitate adecvate.